Pozwolenia

 

Pozwolenie na wycinkę drzewa.

Wycinka drzew na działce nie może być samowolna. Konieczne jest uzyskanie odpowiedniego pozwolenia. Kara za wycięcie drzewa bez zgody może być bardzo wysoka i może sięgnąć nawet kilkuset tysięcy złotych.

 

 

Bez pozwolenia można wyciąć drzewa których wiek nie przekracza 10 lat jak również drzewa i krzewy owocowe, a ściślej rzecz ujmując, odmiany gatunków owocowych dające jadalne owoce użytkowane przez człowieka.

 

W innym przypadku, gdy nie jest to drzewo owocowe i planujemy wycięcie drzewa, należy się udać do najbliższego urzędu gminy lub miasta celem złożenia wniosku o zezwolenie na wycinkę drzew. Jeśli drzewo znajduje się na obszarze objętym ochroną krajobrazową, potrzebna będzie również dodatkowa zgoda jednostki zarządzającej terenem chronionym. W przypadku, gdy nieruchomość, na której rośnie drzewo jest wpisana do rejestru zabytków, o zezwolenie wystąpić trzeba także do wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Za wycięcie drzew na działce, która należy do osoby fizycznej i nie jest przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej, nie są pobierane żadne opłaty.

 

Prawidłowo wypełniony wniosek o wycinkę powinien zawierać:

 • imię, nazwisko, adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,

 • tytuł prawny władania nieruchomością,

 • obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130cm,

 • przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,

 • przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,

 • wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,

 • mapę sytuacyjną z naniesionymi drzewami i krzewami.

Większość urzędów ma gotowe formularze wniosków o wydanie pozwolenia.Odnośniki do stron urzędów w Bydgoszczy i okolicach ( na tych stronach znajdują się gotowe formularze do pobrania):

- Urząd Miasta Bydgoszczy - Referat Zieleni

https://um.bydgoszcz.pl/sprawy/wgk-wydawanie-decyzji-na-usuniecie-drzew-i-krzewow-z-nieruchomosci.asp

 

 • Urząd Gminy Koronowo – wniosek

www.bip.koronowo.pl

 

 • Urząd gminy grudziądz

http://bip.grudziadz.pl/dokumenty/pokaz/587.dhtml

 

 

Jeżeli wnioskujący nie jest właścicielem działki, z której zamierza usunąć drzewa lub krzewy do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę właściciela działki na wyżej wskazane usunięcia. W przypadku decyzji odmownej, w ciągu 14 dni, mamy prawo do odwołania się od decyzji do lokalnego samorządowego kolegium odwoławczego.

Pozwolenie na wycinkę jest zazwyczaj wydawane w ciągu miesiąca, jednak w uzasadnionych przypadkach termin może zostać wydłużony do 60 dni. Przed wydaniem decyzji należy się spodziewać wizji lokalnej specjalisty, podczas której nastąpi ocena stanu drzew oraz ich wymiarów.

 

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.),

 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień albo drzew lub krzewów (Dz.U. Nr 219, poz. 2229),

 • obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2011 roku w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2012 (M. P. z 2011 r. Nr 95 poz. 963).

 

W razie pytań służymy pomocą tel. 509 996 486