Pozwolenie

Pozwolenie na wycinkę drzewa.

Wycinka drzew na działce nie może być samowolna. Konieczne jest uzyskanie odpowiedniego pozwolenia. Kara za wycięcie drzewa bez zgody może być bardzo wysoka i może sięgnąć nawet kilkuset tysięcy złotych.
Bez pozwolenia można wyciąć drzewa których wiek nie przekracza 10 lat jak również drzewa i krzewy owocowe, a ściślej rzecz ujmując, odmiany gatunków owocowych dające jadalne owoce użytkowane przez człowieka.
W innym przypadku, gdy nie jest to drzewo owocowe i planujemy wycięcie drzewa, należy się udać do najbliższego urzędu gminy lub miasta celem złożenia wniosku o zezwolenie na wycinkę drzew. Jeśli drzewo znajduje się na obszarze objętym ochroną krajobrazową, potrzebna będzie również dodatkowa zgoda jednostki zarządzającej terenem chronionym. W przypadku, gdy nieruchomość, na której rośnie drzewo jest wpisana do rejestru zabytków, o zezwolenie wystąpić trzeba także do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Za wycięcie drzew na działce, która należy do osoby fizycznej i nie jest przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej, nie są pobierane żadne opłaty.

Prawidłowo wypełniony wniosek o wycinkę powinien zawierać:

Większość urzędów ma gotowe formularze wniosków o wydanie pozwolenia.

Odnośniki do stron urzędów w Bydgoszczy i okolicach ( na tych stronach znajdują się gotowe formularze do pobrania):

- Urząd Miasta Bydgoszczy - Referat Zieleni
https://um.bydgoszcz.pl/sprawy/wgk-wydawanie-decyzji-na-usuniecie-drzew-i-krzewow-z-nieruchomosci.asp

Urząd Gminy Koronowo – wniosek
www.bip.koronowo.pl

Urząd gminy grudziądz
http://bip.grudziadz.pl/dokumenty/pokaz/587.dhtml Jeżeli wnioskujący nie jest właścicielem działki, z której zamierza usunąć drzewa lub krzewy do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę właściciela działki na wyżej wskazane usunięcia. W przypadku decyzji odmownej, w ciągu 14 dni, mamy prawo do odwołania się od decyzji do lokalnego samorządowego kolegium odwoławczego. Pozwolenie na wycinkę jest zazwyczaj wydawane w ciągu miesiąca, jednak w uzasadnionych przypadkach termin może zostać wydłużony do 60 dni. Przed wydaniem decyzji należy się spodziewać wizji lokalnej specjalisty, podczas której nastąpi ocena stanu drzew oraz ich wymiarów. Podstawa prawnaW razie pytań służymy pomocą tel. 509 996 486